Золотоніська  загальноосвітня  санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів Черкаської області

Версія для друку » ВИХОВАТЕЛЕМ ШКОЛА СТОЇТЬ » Золотоніська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів Черкаської області

Мета виховної роботи школи:  формування конку­рентоспроможної особистості із постійною потребою до самореалізації та самовдосконалення, з гуманістичним світосприйматтям і почуттям відповідальності за долю України, її народу.

 Основні завдання:

•   філософсько-світоглядна підготовка школярів, допомога їм у визначенні сенсу життя в умовах соціально-економічних змін, но­вих форм господарювання, у ви­робленні ціннісного ставлення до власного життя;

•  формування в учнів основ наукового світогляду, пізнавальної активності і культури розумової праці, вироблення уміння самостійно здобувати знання, за­стосовувати їх у своїй практичній діяльності;

•  розвиток почуття любові до Батьківщини і свого народу як основи духовного розвитку особистості, шанобливе ставлення до історичних пам'яток;

•  формування навичок самоврядування, соціальної активності і  соціальної відповідальності суб'єкта громадянського суспільства у процесі практичної громадської діяльності школярів;

•  розвиток моральних почуттів і рис особистості, формування в учнів розуміння норм загальнолюдської і народної моралі;

•  розвиток правосвідомості —формування правової культури, вільне володіння державною мовою, засвоєння основ державного і кримінального права, актив­на протидія випадкам порушення законів;

•  підготовка випускників базової школи до свідомого вибору професії;

•   формування у шкільної молоді розуміння, що людина — частина природи; залучення  до активної екологічної діяльності;

•  формування основ естетичної культури, розвиток худож­ніх здібностей і почуттів особис­тості;

•   фізичне вдосконалення, розвиток потреби у здоровому спосо­бі життя; гармонійний розвиток духовного, фізичного та психіч­ного здоров'я;

•   статеве виховання учнів, підготовка їх до сімейного життя.

Шляхи реалізації:

•   Структура виховної роботи.

•   Система виховних заходів.

•   Методичне об'єднання  класних  керівників.

•   Учнівське самоврядування.

•   Тематичні місячники і тижні.

•  Семінар «Соціальний захист дітей».

•  Рада профілактики правопо­рушень.

•  Клуб батьківського спілкування.

Виховання… Навіть великі педагоги бачили його по-різному. І якби існував певний алгоритм виховного впливу на дитину, в результаті якого як єдиний продукт отримували б ідеальну людину, то, мабуть, нам, педагогам, і не доводилося б шукати і експериментувати, творити і втілювати.
 

Як організувати процес виховання в сучасній школі? Ця проблема цікавить педагогічних працівників, що покликані працювати над становленням людської особистості. Після уроків з дітьми в нашій школі працюють вихователі, які одночасно виконують обов’язки класного керівника. Класний керівник – перший захисник своїх дітей, а часто єдиний, ближче від інших стоїть він до дитини і краще від інших її розуміє, він автор і архітектор свого класу. Кожний вихователь нашої школи – яскрава особистість, кожен вихованець – неповторна індивідуальність. Три головних турботи бере на себе класний керівник: здоров’я вихованця, виховання його почуттів і розвиток його розуму.

Класні керівники школи створюють в класах такий мікроклімат, щоб кожен учень окремо і всі разом одержали можливість проявити себе з кращого  боку.

 

Адже, так важливо вчити дітей щомиті відкривати для себе світ любові і добра, відчути себе комусь потрібними, бути відповідальними за свої вчинки.

У нашій школі класними керівниками школи докладається чимало зусиль, аби створити індивідуальні виховні системи.

Для класних керівників початкових класів пріоритетним завданням є формування класного колективу. Ніщо так не згуртовує дітей, за словами В.Сухомлинського, як гра. Тож вихователі молодших класів у своїй діяльності віддають перевагу ігровим формам роботи.

Класні керівники п’ятих класів приймають від вчителів-початківців сформовані, дружні колективи. Вони, враховуючи психолого-педагогічні особливості дітей цього віку, намагаються формувати у вихованців всі види цінностей: добро, справедливість, милосердя.

Всім відомо, що вік восьмикласника – перша сходинка до пори юності – вік конфліктів, самоствердження. Тож вихователі допомагають дітям цього віку самореалізуватися, розвиваючи їх творчі здібності.

Моделлю випускника нашої школи є створення особистості, готової доконкурентного вибору свого місця в житті,  до входження в реальне життя  з його жорстокими умовами.  Я – українець. Я  - особистість.  Я – будівник власного життя.

Без винятку всі вихователі нашої школи створюють такі умови і будують виховні системи такими, аби дитина почувалася захищеною, щасливою; самодостатньою і зростала людиною з великої літери.

Індивідуальні виховні системи класів створюють єдину  загальношкільну виховну систему “Школи сприяння здоров’ю”

Першим і найголовнішим завданням у роботі вихователів нашої школи є захист, збереження і розвиток здоров’я учнів. Це стосується як фізичного, так і духовного, психологічного та соціального здоров’я. Реалії сьогодення, соціальні запити суспільства, потребують від школи виховання ініціативних, чесних високоморальних, ділових і відповідальних громадян, яким доведеться будувати сильну економічно і незалежну державу.

 

У межах цілісного педагогічного процесу ці якості формуються через безпосередню участь школярів у роботі учнівського самоврядування. Від того, як воно організоване, залежить ступінь ефективності всієї виховної системи школи.

 

 

 


Опубліковано на сайті: Золотоніська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів Черкаської області

Автор: Олешко Л.В.

Пряме посилання: http://sanatorna.org.ua/index.php?module=Pages2&do=View&id=23